Vystužené oporné múry

Od malých múrikov pri rodinných domoch po múry vysoké až 18 metrov na dôležitých inžinierskych stavbách.

Vystužené svahy

Stabilná konštrukcia svahu až do sklonu 70°. Vystužený blok zeminy s lícom prenáša celé zaťaženie od zemného tlaku.

Zvislé záhrady

Patria do popredia modernej architektúry. Znižujú energetickú náročnosť a zabraňujú prehrievaniu budov.

Návrhy

statických výpočtov, geotechnického posúdenia, konštrukčných detailov, technologických postupov pre všetky horninové konštrukcie vystužené a upravované geosyntetickými materiálmi

Materiál

predaj materiálov na výstavbu: geomreže, geotextílie, protierózne rohože, drenážne geokompozitya iné geosyntetické výrobky ako aj betónové aj oceľové prvky určené na zhotovenie líca strmých svahov a oporných múrov

Realizácia

teoretická i praktická pomoc pri výstavbe a montáži, výroba polotovarov a zhotovenie jednotlivých častí ako aj celej stavby

Vystužené oporné múry

sú samonosné vystužené konštrukcie zhotovené z horniny, geosyntetickej výstuže a čela múru z rôznych materiálov. Líce môžu tvoriť : - KARI rohože vyplnené kamenivom alebo zeminou s následným zatrávnením - rôzne druhy gabiónov - malé dekoratívne betónové tvarovky , debniace tvárnice, rôzne atypické stredné aj veľké prefabrikáty, tenký monolitický betónový múr alebo iné materiály. Rôzne povrchové úpravy resp. obklady zaručujú estetický vzhľad napr. hrubo štiepaný betón, pohľadový betón, kameň, tehla a iné. Môžu byť rôzne kombinované so zeleňou, alebo líce môže byť z trávy v sklone od 70° do 90°.
Ich inštalácia je zvyčajne jednoduchá a nenáročnejšia ako pri gravitačných, uholníkových alebo gabiónových gravitačných oporných múroch. Skracuje sa doba výstavby a je možné ich použiť aj v stiesnených stavebných podmienkach. Predstavujú veľmi elegantné, technicky progresívne a ekonomickejšie riešenia. Stovky takýchto konštrukcií na Slovensku, od malých múrikov pri rodinných domoch po múry vysoké až 18m na dôležitých inžinierskych stavbách svedčia o ich prednostiach.

Vystužené svahy

sú samonosné vystužené konštrukcie zhotovené z horniny, geosyntetickej výstuže a úpravy čela svahu. Umožňujú zhotoviť stabilnú konštrukciu svahu až do sklonu 70°. Vystužený blok zeminy s lícom prenáša celé zaťaženie od zemného tlaku.
Okrem vysokej technickej kvality, kladú dôraz aj na enviromentálne a estetické požiadavky. Svahové konštrukcie zachovávajú prírodný vzhľad, sú veľmi ohľaduplné k životnému prostrediu bez toho, aby znižovali technické možnosti a kvalitu diela. Tieto riešenia sú ekonomické a zabezpečujú úsporu zastavanej plochy. Na výstavbu je možné použiť aj miestne menej vhodné materiály, čím sa ešte znížia náklady. Pri menších sklonoch často postačuje iba protierózna ochrana svahu, naopak pri sklonoch cca nad 40° je potrebné riešiť aj statické zabezpečenie líca.

Zvislé záhrady

sú steny pokryté čiastočne alebo úplne vegetáciou, ktoré obsahujú rastové médium napr. hlinu. Zaberajú minimálny priestor na podlahe a zaručujú pokrytie veľkou plochou zelene. Prispievajú k ekológii prostredia a zaisťujú vysoko estetický vzhľad. Ide o flexibilný, modulárny stenový systém s centrálnou sústavou zavlažovania. Zvislé záhrady sú vhodné do exteriéru aj interiéru. Patria do popredia modernej architektúry, obohacujúc životný i pracovný priestor. Znižujú energetickú náročnosť a zabraňujú prehrievaniu budov.

O nás

Tectum spol. s r.o. ponúka široký sortiment geosyntetických a doplnkových materiálov, realizácie podkladových vrstiev vystužených geomrežami, strmých svahov, oporných múrov, konštrukcie zvislých zelených stien a rôzne záhradkárske aplikácie. Uplatňujeme dvadsaťročné skúsenosti s geosyntetickými materiálmi, navrhovaním, projektovaním aj realizáciami. Využívame špičkový software a výpočtové nástroje na súčasnej svetovej úrovni.